Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

Wybierz kierunek jazdy:


Tramwajowa linia turystyczna
Aktualności
Informacje o Klubie
Władze i zespoły Klubu
Statut
Organizowane imprezy
Kronika działalności Klubu
Kronika imprez
Wydawnictwa


Kronika imprez: III Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej
(4.09.2004)Organizacja trzeciego zlotu miłośników komunikacji miejskiej przypadła w udziale naszemu Klubowi. W pogodny wrześniowy dzień delegaci stowarzyszeń z całego kraju obradowali w sali, w której zwykle odbywają się nasze zebrania.

Uczestnicy zjazdu przybyli z Katowic do chorzowskiej zajezdni wagonem N 1100. Po dotarciu na miejsce przewodniczący chorzowskiego Klubu przywitał zgromadzonych gości i otworzył spotkanie.

Po krótkim wstępie, przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń omówili swoje dokonania w ciągu minionego roku oraz przedstawili plany na przyszłość. Głos zabrali miłośnicy z następujących miast:
- Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym,
- Bielskie Towarzystwo Tramwajowe w Bielsku-Białej,
- Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej "Vetra" w Gdyni,
- Koło Miłośników Krakowskiej Komunikacji Miejskiej w Krakowie,
- Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi,
- Klub Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu,
- Związek Zawodowy Tramwajarzy Komisja Historyczna w Poznaniu,
- Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej w Szczecinie,
- Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie.

Następnie zaprezentowano dwa referaty:
- Warszawa - nt. rozwoju kolekcji taboru tramwajowego historycznego,
- Poznań - nt. różnorodności typów tramwajów eksploatowanych w Poznaniu.

Poruszono także kwestię koordynacji terminów imprez organizowanych przez stowarzyszenia w kraju. Ustalono, że koordynacją imprez zajmować się będzie do następnego spotkania organizator bieżącego zjazdu.

Zgromadzeni ustalili, że organizacji zjazdu w roku 2005 podejmą się miłośnicy z Gdyni. Wstępnie przyjęto także, iż w kolejnym roku miłośnicy spotkają się w Warszawie.

W ramach wolnych wniosków przedyskutowano kwestię pojawienia się instrukcji i zaleceń dla służb porządkowych mówiących o legitymowaniu i ewidencjonowaniu miłośników robiących zdjęcia. Przedstawiono propozycje pochodzące z grona miłośników kolei o pomyśle stworzenia ogólnopolskiej legitymacji, której wzór byłby uzgadniany z odpowiednimi służbami.

Po zakończeniu części oficjalnej, uczestnicy zwiedzili hale i warsztaty chorzowskiej zajezdni. W lekkim pośpiechu urządzono grilla; kiełbaskami zajadano się w specjalnie ku temu podstawionym wagonie 102Na 182.

Około godziny 16:30 wyruszono wagonem N w krótką wycieczkę objazdową, podczas której w luźniejszej już atmosferze miłośnicy dyskutowali o różnych sprawach związanych z komunikacją miejską, zadziwiając się przy okazji klimatycznymi szlakami, jakimi kursują tramwaje na Górnym Śląsku.

Dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym za udział w spotkaniu!


Relację sporządził: Krzysztof Bojda.

fot. Marcin Bul
Z Katowic do Chorzowa uczestnicy przybyli N-ką

fot. Marcin Bul
Obrady miały miejsce na świetlicy chorzowskiej zajezdni

fot. Marcin Bul
Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania na pętli w Chebziu

© 1999-2024 Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym − Wszystkie prawa zastrzeżone.