Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

Wybierz kierunek jazdy:


Tramwajowa linia turystyczna
Aktualności
Informacje o Klubie
Władze i zespoły Klubu
Statut
Organizowane imprezy
Kronika działalności Klubu
Kronika imprez
Wydawnictwa


Kronika wydarzeń w Klubie - rok 2002


Dzieje Klubu w roku 2002

Pierwsze zebranie w nowym roku odbyło się 20 stycznia. Podczas spotkania rozpoczęto dyskusję nt. planowanej imprezy, pod roboczym tytułem "Zagłębie 2003", związanej z obchodami 75 rocznicy uruchomienia komunikacji zbiorowej w Zagłębiu. W ramach imprezy zaplanowano wstępnie wystawy muzealne oraz dni otwarte zajezdni w Będzinie. Na zebraniu poruszono także zbliżającą się 20 rocznicę uruchomienia tyskich trolejbusów. W styczniu rozszerzył się też zasięg terytorialny Klubu - w gronie członków pojawił się kolega z Częstochowy.

Na kolejnym regularnym zebraniu spotkaliśmy się 17 lutego. Omówiliśmy wstępnie zapowiadaną imprezę autobusową, jak również postęp prac związanych z planowanymi w przyszłości obchodami rocznic 75-lecia tramwajów w Zagłębiu. Pod dyskusję została poddana koncepcja zorganizowania obchodów o zbliżonym zakresie w Gliwicach w roku 2004. Rozważaliśmy również kwestię organizowania imprez z wykorzystaniem taboru także innych przewoźników (w tym prywatnych) komunikacji miejskiej, którzy odnoszą się przychylnie do naszych działań. W ramach zebrania odbyło się także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, na którym w związku z rezygnacją kol. Jakuba Wilczka z funkcji II wiceprzewodniczącego dokonano wyboru uzupełniającego do zarządu - na zwolnione stanowisko wybrano kol. Zygmunta Petrusa. Przegłosowaniu również zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej - Jakuba Jackiewicza zastąpił Piotr Kańczyk.

17 marca odbyło się kolejne zebranie. Tematem, który zdominował nasze spotkanie, była kwestia kontaktów z przewoźnikami - niewystarczającej promocji naszego Klubu wśród nich, oferty współpracy i ewentualnych oczekiwań ze strony klubowiczów. Niestety, mimo mnóstwa wniosków, dyskusja nie umożliwiła podjęcia konkretnych działań. Na zebraniu zaprezentowano także opublikowany w Biuletynie IGKM 1/2002 artykuł Sekcji Naukowej KMTM, jak również przedstawiono szersze informacje o zbliżającej się imprezie autobusowej.

W dniu 24 marca zorganizowaliśmy niezwykle klimatyczną, bo prowadzącą głównie wiejskimi drogami i leśnymi duktami imprezę autobusową mającą na celu uczczenie "25 lat najstarszego czynnego autobusu miejskiego w GOP". Przejażdżka starym MANem SÜ240 z zajezdni w Mierzęcicach do centrum miasta Bytomia dostarczyła nam dużo radości.

Następne zebranie odbyło się dnia 21 kwietnia. Rozpoczęto szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji majowych imprez tramwajowych (ogólnodostępnej 1 maja oraz miłośniczej 18 maja). Powrócono także do tematu ulotki i płyty reklamującej Klub, będących wnioskami do tematów omawianych na poprzednim zebraniu. Na zebraniu przygotowywaliśmy się także do Walnych Zgromadzeń nt. przyszłości Klubu - ustalaliśmy zakres tematów, które powinny zostać poruszone.

Długi majowy weekend rozpoczęliśmy 1 maja od uczczenia 50. rocznicy otwarcia linii tramwajowej Zabrze Guido - Makoszowy. Skład wagonów zabytkowych kursował na trasie Gliwice Zajezdnia - Zabrze Plac Wolności - Makoszowy Dworzec PKP.

4 maja pojechaliśmy do Ostrawy. Świętowano tam bowiem 50-lecie komunikacji trolejbusowej. Atrakcji było mnóstwo.

18 maja zorganizowaliśmy miłośniczą imprezę tramwajową, której przewodnim motywem było uczczenie 80 rocznicy podpisania Konwencji Górnośląskiej oraz 35-lecia wagonów typu 102N. W ostatnim śląskim kancioku odbywały się kontrole graniczne przeprowadzane przez prawdziwych celników (w strojach z epoki!), wbijano pieczątki do paszportów...

Zebranie majowe (19 maja) miało status Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przeprowadzono pierwszą część zapowiadanej od dawna (i niezwykle ważnej dla nas) dyskusji dotyczącej istoty istnienia Klubu. Omówiono także pokrótce odbyte imprezy, jak również poinformowano o przebiegu przygotowań do Dni Ziemi 2002 (uruchomienie pociągu specjalnego).

1 czerwca na zagłębiowskich szlakach tramwaj zabytkowy po raz kolejny cieszył i zadziwiał pasażerów. Zbiegło się kilka okazji - X Dni Ziemi, stulecie otrzymania praw miejskich przez Sosnowiec oraz 20-ta rocznica uruchomienia linii tramwajowej do Zagórza. W ogólnodostępnym przejeździe - jak zawsze przy tego typu imprezach - rozdawano ulotki oraz pamiątkowe bilety.

Dyskusję rozpoczętą w maju dokończono na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbyło się 16 czerwca. Ustalono, że członkami KMTM mogą zostać tylko osoby, które biorą udział w klubowych pracach (szeroko pojętych). Pojawiła się także nowa opcja: członek-korespondent - zobowiązany będzie tylko do obecności w Walnych Zgromadzeniach. Uchwalono podjęcie prac nad rejestrem podstawowych pozycji wydawniczych o komunikacji miejskiej. Dość nieoczekiwanie potoczyły się dalsze losy na zebraniu: przyjęto rezygnację kol. Roberta Blicharza ze stanowiska Przewodniczącego, a jego miejsce zajął - zgodnie ze statutem KMTM - kol. Bogusław Molecki, dotychczasowy I Zastępca. W wyborach uzupełniających na II Zastępcę wybrano kol. Darka Niechciała. Po formalnym zakończeniu NWZ, odbyło się zwykłe zebranie Klubu.

W lipcu odbyło się kolejne zwykłe zebranie Klubu. Podjęty został temat rejestru artykułów prasowych ukazujących się w prasie codziennej, a traktujących o komunikacji miejskiej. Przedstawiony został wzór nowej legitymacji klubowej - nie zyskał jednak akceptacji. Ponadto omówiliśmy funkcjonowanie tramwajowych linii turystycznych jakie organizowane są w innych miastach.

Ostatni tydzień sierpnia spędziliśmy na tradycyjnym rajdzie Wielotrakcyjnych Pasjonatów Komunikacji. Tym razem przemierzyliśmy najciekawsze trasy komunikacyjne w rejonie Sosnowca, Chrzanowa, Zabrza i Raciborza, a także zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem komunikacji nocnej w okolicach Bytomia.

7 września Sekcja Impreza zapewniła obsługę konduktorską do specjalnych tramwajów uruchomionych przez PKT dla Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

Tego samego dnia nasz przedstawiciel uczestniczył w I Spotkaniu Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, które odbyło się w Szczecinie. Relacja i program zjazdu.

fot. ze zb. STMKM

19 września członkowie Sekcji Naukowej przeprowadzili 12-godzinne pomiary ruchu, wzbogacone o 5-godzinne pomiary strat czasu komunikacji miejskiej, wywołane niedoskonałą organizacją ruchu na skrzyżowaniu ulic Braci Mieroszewskich i DK94 w Zagórzu. Wyniki pomiarów posłużyły do trwających prac mających na celu opracowanie możliwie optymalnego modelu sygnalizacji dla tego skrzyżowania.

Od 20 do 22 września trwały trzydniowe obchody Dnia Bez Samochodu organizowane przez PKT Katowice. Klubowicze współpracując z Przedsiębiorstwem zapewnili obsługę konduktorską w specjalnych tramwajach uruchamianych z tej okazji.

Kilka dni później grupa członków Klubu udała się na czterodniową wycieczkę na Węgry. Wyjazd miał na celu zapoznanie się z funkcjonującymi tam metodami organizacji komunikacji miejskiej. W trakcie wyjazdu nawiązano stosunki z przedsiębiorstwami komunikacyjnymi z Budapesztu i Miszkolca.

27 września grupa hobbystów z Holandii zwiedzała sieć tramwajową GOPu. Jak przy każdej podobnej okazji pomagaliśmy przy obsłudze przejazdu służąc swoją wiedzą i pomocą.

Kolejne zebranie klubowe odbyło się 20 października. Omówiliśmy Europejski Dzień Bez Samochodu, czyli pociągi specjalne jakie uruchomiło PKT, a do których Klub wystawił obsługę konduktorską. Pojawiły się zarzuty w stosunku do PKT o ułożenie niewłaściwego rozkładu jazdy oraz do KZK GOP o przypisanie sobie na łamach prasy wszystkich zasług w związku z organizacją. W kilku słowach zrelacjonowano również przejazd gości z Holandii, którzy zwiedzali naszą sieć tramwajową. Wyjazd trzech Klubowiczów na Węgry również stał się przedmiotem ciekawej dyskusji.

W grudniu odbyło się Walne Zgromadzenie. Głównym tematem obrad był wybór nowego zarządu. Po burzliwej dyskusji odbyło się głosowanie w którym na nowego Przewodniczącego wybrano kol. Adama Moleckiego, jego zastępcami zostali kol. Jakub Jackiewicz i kol. Dariusz Niechciał. Do pełnienia funkcji skarbnika wybrano kol. Grażynę Ulman, a sekretarzem mianowano kol. Krzysztofa Bojdę.

Sylwestra 2002/2003 spędziliśmy w błękitnej szkoleniowej "stopiątce" żegnając państwowe PKT, które przekształciło się w spółkę Tramwaje Śląskie.


Dzieje Klubu w roku:
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
© 1999-2024 Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym − Wszystkie prawa zastrzeżone.