Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

Wybierz kierunek jazdy:


Tramwajowa linia turystyczna
Aktualności
Informacje o Klubie
Władze i zespoły Klubu
Statut
Organizowane imprezy
Kronika działalności Klubu
Kronika imprez
Wydawnictwa


Kronika wydarzeń w Klubie - rok 2014


Dzieje Klubu w 2014 roku

7 stycznia zakończyła się wystawa fotograficzna "ZASPA na glajzach" w Inkubatorze Społecznej Aktywności w Katowicach przygotowana przez członków grupy fotograficznej ZASPA. Nie było to równoznaczne z ostatnią okazją do zobaczenia wykonanych przez grupę zdjęć. Namacalnym efektem wystawy było wydanie kalendarza na rok 2014 przedstawiającego śląskie i zagłębiowskie tramwaje.


12 stycznia Klub włączył się w obchody XXII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wraz z Tramwajami Śląskimi uruchomiony został orkiestrowy tramwaj 13N 308, w którym można było spotkać kwestujących wolontariuszy.


Jak zwykle na początku roku, 26 stycznia, zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków. Obrady dotyczyły przede wszystkim rozliczenia i podsumowania działalności w roku ubiegłym oraz planów na rozpoczynający się rok. Poza dyskusją nad listą imprez zwrócono uwagę na przypadającą na czerwiec 15 rocznicę powstania Klubu. Prezes Zarządu wyraził nadzieję, że najbliższe miesiące zmobilizują członków do aktywniejszej działalności również w innych sekcjach niż prężnie działająca Sekcja Ruchu.


Dzieje Klubu w roku:
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
© 1999-2024 Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym − Wszystkie prawa zastrzeżone.