Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

Wybierz kierunek jazdy:


Tramwajowa linia turystyczna
Aktualności
Informacje o Klubie
Władze i zespoły Klubu
Statut
Organizowane imprezy
Kronika działalności Klubu
Kronika imprez
Wydawnictwa


Imprezy organizowane przez KMTM


Plan imprez w roku 2017

Informujemy, że planujemy organizację następujących imprez komunikacyjnych w roku 2017:

 • 15 stycznia - "XXV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"
  Uruchomienie ogólnodostępnego pociągu specjalnego z kwestą na rzecz WOŚP.
  Współorganizatorzy: Tramwaje Śląskie S.A., Hufiec ZHP w Bytomiu
   
 • 14 lutego - "Zakochana bana"
  Uruchomienie walentynkowego pociągu specjalnego obsługiwanego taborem zabytkowym.
  Organizator: Tramwaje Śląskie S.A.
   
 • 4 marca - "50 lat służby wagonu 308"
  Przejazd specjalny wagonem 13N 308 z z fotostopami.
   
 • 7 kwietnia - "Serdeczny tramwaj"
  Uruchomienie pociągu specjalnego obsługiwanego taborem historycznym na terenie Zabrza, promującego działalność Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Religi.
  Współorganizator: FRK im. prof. Religi
   
 • 22 kwietnia - "Nocna podróż bez spalin XX"
  Nocny przejazd specjalny tramwajem dla miłośników, z fotostopami.
   
 • 4 czerwca - 24 września - "Tramwajowa linia turystyczna 2017"
  Ogólnodostępna tramwajowa linia turystyczna obsługiwana taborem zabytkowym.
  Współorganizatorzy: Tramwaje Śląskie S.A., KZK GOP
   
 • 17-18 czerwca - "40 lat wagonów typu 105N w zajezdni Bytom - Stroszek"
  Skierowanie do obsługi linii nr 30 (w sobotę) i 49 (w niedzielę) wagonu typu 105N przywróconego do wyglądu fabrycznego.
  Współorganizator: Tramwaje Śląskie S.A.
   
 • 23 września - "Dzień Otwarty Zajezdni Tramwajowej w Gliwicach"
  Dzień otwarty na terenie zajezdni tramwajowej w Gliwicach.
  Organizator: Tramwaje Śląskie S.A.
   
 • 25 listopada - "Katarzynka"
  Uruchomienie pociągu specjalnego z wystawą na temat historii i perspektyw komunikacji tramwajowej.
  Współorganizator: Tramwaje Śląskie S.A.
   

 • Informacje dodatkowe

  Wszystkie imprezy będą rozpoczynać się w sposób umożliwiający wygodny dojazd do i powrót z Katowic.

  Ramowe programy imprez ogólnodostępnych wraz z przewidywanym kosztem dostępne będą miesiąc przed daną imprezą. Szczegółowe informacje pojawią się dziesięć dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. Dodatkowe informacje dostępne będą:

  • pocztą tradycyjną: KMTM, ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów Batory
   (wymagana zaadresowana koperta zwrotna i znaczek)
  • pocztą elektroniczną: klub@kmtm.org.pl
  • telefonicznie: 605 543 432
  • w Internecie: http://www.kmtm.org.pl/

  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy lub zmiany jej planu w przypadku małej liczby chętnych lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.

  Zapraszamy!


  Regulamin imprez organizowanych przez KMTM Chorzów Batory

  1. Każdy z pasażerów jest obowiązany nabyć na przejazd stosowny bilet. Informacje o rodzaju obowiązującego biletu można uzyskać u osób upoważnionych przez organizatora.
  2. Podczas przejazdu zabronione jest:
   • palenie tytoniu,
   • picie alkoholu,
   • niestosowanie się do poleceń organizatorów.
   W razie niedotrzymania powyższych warunków organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestników, bez zwrotu kosztów.
  3. Uczestnicy imprezy biorący udział w wykonywaniu zdjęć podczas fotostopów zobowiązani są do:
   • wysiadania i wsiadania z i do pojazdu po jego zatrzymaniu i zasygnalizowaniu fotostopu,
   • nieprzeszkadzania innym uczestnikom w wykonywaniu zdjęć.
  4. Osoby biorące udział w wykonywaniu zdjęć podczas fotostopów, w miejscach normalnie niedostępnych dla pasażerów, biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.
  5. Organizatorzy oraz służby nadzoru ruchu zastrzegają sobie prawo zmian w planie przejazdu z przyczyn technicznych.
  6. W razie rezygnacji z części przejazdu organizatorzy nie zwracają żadnych kosztów.
  © 1999-2017 Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym. Wszystkie prawa zastrzeżone.