Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

Wybierz kierunek jazdy:


Tramwajowa linia turystyczna
Aktualności
Informacje o Klubie
Władze i zespoły Klubu
Statut
Organizowane imprezy
Kronika działalności Klubu
Kronika imprez
Wydawnictwa


Imprezy organizowane przez KMTM


Plan imprez w roku 2018

Informujemy, że planujemy organizację następujących imprez komunikacyjnych w roku 2018:

 • 14 stycznia - "XXVI finał WOŚP"
  Uruchomienie pociągu specjalnego obsługiwanego taborem zabytkowym z kwestą na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  Współorganizatorzy: Tramwaje Śląskie S.A., Hufiec ZHP im. J. Kwietniewskiego w Bytomiu
   
 • 13 lutego - "Zakochana bana"
  Uruchomienie walentynkowego pociągu specjalnego obsługiwanego taborem zabytkowym.
  Organizator: Tramwaje Śląskie S.A.
   
 • 3 czerwca - 30 września - "Tramwajowa linia turystyczna 2018"
  Ogólnodostępna tramwajowa linia turystyczna obsługiwana taborem zabytkowym.
  Współorganizatorzy: Tramwaje Śląskie S.A., KZK GOP
   
 • 28 lipca - "Sobota z Mają"
  Przejazd specjalny wagonem Ptm numer 903 dla miłośników, z fotostopami.
   
 • 22 września - "Dzień Otwarty Zajezdni Stroszek"
  Dzień otwarty na terenie zajezdni tramwajowej w Bytomiu-Stroszku. Szczegóły.
  Organizator: Tramwaje Śląskie S.A.
   
 • 6-7 października - "120 lat elektrycznej komunikacji tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej"
  Uruchomienie historycznych wagonów typu N+4ND i 102Na z obsługą konduktorską w ramach linii tramwajowej nr 13. Szczegóły.
  Organizator: Tramwaje Śląskie S.A.
   
 • październik - "Nocna podróż bez spalin XXI – 50 lat zajezdni Radzionków"
  Nocny przejazd specjalny tramwajem dla miłośników, z fotostopami.
   
 • 25 listopada - "Katarzynka"
  Uruchomienie pociągu specjalnego wagonem typu 102Na z wystawą na temat historii i perspektyw komunikacji tramwajowej. Rozkład jazdy pociągu specjalnego
  Współorganizator: Tramwaje Śląskie S.A.
   

 • Informacje dodatkowe

  Wszystkie imprezy będą rozpoczynać się w sposób umożliwiający wygodny dojazd do i powrót z Katowic.

  Ramowe programy imprez ogólnodostępnych wraz z przewidywanym kosztem dostępne będą miesiąc przed daną imprezą. Szczegółowe informacje pojawią się dziesięć dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. Dodatkowe informacje dostępne będą:

  • pocztą tradycyjną: KMTM, ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów Batory
   (wymagana zaadresowana koperta zwrotna i znaczek)
  • pocztą elektroniczną: klub@kmtm.org.pl
  • telefonicznie: 605 543 432
  • w Internecie: http://www.kmtm.org.pl/

  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy lub zmiany jej planu w przypadku małej liczby chętnych lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.

  Zapraszamy!


  Regulamin imprez organizowanych przez KMTM Chorzów Batory

  1. Każdy z pasażerów jest obowiązany nabyć na przejazd stosowny bilet. Informacje o rodzaju obowiązującego biletu można uzyskać u osób upoważnionych przez organizatora.
  2. Podczas przejazdu zabronione jest:
   • palenie tytoniu,
   • picie alkoholu,
   • niestosowanie się do poleceń organizatorów.
   W razie niedotrzymania powyższych warunków organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestników, bez zwrotu kosztów.
  3. Uczestnicy imprezy biorący udział w wykonywaniu zdjęć podczas fotostopów zobowiązani są do:
   • wysiadania i wsiadania z i do pojazdu po jego zatrzymaniu i zasygnalizowaniu fotostopu,
   • nieprzeszkadzania innym uczestnikom w wykonywaniu zdjęć.
  4. Osoby biorące udział w wykonywaniu zdjęć podczas fotostopów, w miejscach normalnie niedostępnych dla pasażerów, biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.
  5. Organizatorzy oraz służby nadzoru ruchu zastrzegają sobie prawo zmian w planie przejazdu z przyczyn technicznych.
  6. W razie rezygnacji z części przejazdu organizatorzy nie zwracają żadnych kosztów.
  © 1999-2019 Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym. Wszystkie prawa zastrzeżone.