Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

Wybierz kierunek jazdy:


Tramwajowa linia turystyczna
Aktualności
Informacje o Klubie
Władze i zespoły Klubu
Statut
Organizowane imprezy
Kronika działalności Klubu
Kronika imprez
Wydawnictwa


Kronika wydarzeń w Klubie - rok 2004


Dzieje Klubu w 2004 roku

W nowy rok wkroczyliśmy z impetem rozpoczynając działania związane z uporządkowaniem sytuacji formalno-prawnej stowarzyszenia. Do Sądu Rejonowego w Katowicach złożony został wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na zebraniu w lutym, które odbyło się 15 dnia tego miesiąca, dyskusja dotyczyła planowanej projekcji filmów wideo przedstawiających dorobek Klubu. Omówiliśmy też wyemitowane w telewizji felietony dotyczące komunikacji miejskiej zwracając uwagę na niefortunne sformułowania i nietrafione pomysły przedstawione w audycji. Ze względu na decyzję Urzędu Miasta Bytomia palącym problemem stało się przetransportowanie klubowych ikarusów na nowe miejsce postoju - uskuteczniliśmy to 19 lutego, kiedy przy pomocy ekipy technicznej firmy PPUP Henryk Zagozda udało się przewieźć autobusy do Rudy Śląskiej Bykowiny - na teren bazy firmy Silesiana. Było to jednak tylko schronienie tymczasowe, rozpoczęliśmy poszukiwania docelowego miejsca garażowania dla naszych pojazdów.

W 52 rocznicę powstania Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach ruszyła nowa strona internetowa poświęcona komunikacji miejskiej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Serwis stworzony przez członków Klubu nawiązuje nazwą i adresem domeny do tradycji WPK - nosi tytuł "Wojewódzki Portal Komunikacyjny", a można go znaleźć w internecie pod adresem http://www.wpk.katowice.pl/.

21 marca, na kolejnym zebraniu, wywiązała się burzliwa polemika w sprawie wystawy jaka miała być zorganizowana w Urzędzie Miejskim w Bytomiu z okazji 750-lecia lokacji miasta i 110-lecia tramwajów na Górnym Śląsku. Problemy organizacyjne udało się jednak przezwyciężyć i temat wystawy nabrał realnych kształtów.

26 marca w sali konferencyjnej WPK Katowice (udostępnionej nieodpłatnie przez likwidatora WPK) zorganizowaliśmy projekcję filmów o tematyce komunikacyjnej. Wyświetlone zostały dwa filmy - pierwszy ukazał historię i teraźniejszość komunikacji tramwajowej w Szczecinie (a pochodził ze zbiorów zaprzyjaźnionego Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej), a drugi stanowił kompilację materiałów filmowych z imprez i przejazdów okolicznościowych zorganizowanych do tej pory przez Klub.

W nocy z 24/25 kwietnia odbyła się kolejna, siódma już, impreza z cyklu Nocna Podróż Bez Spalin. tematem przewodnim tej edycji było katowickie Rondo, które kilkanaście dni później zamknięto dla ruchu tramwajowego na czas przebudowy.

Od 17 maja do 2 czerwca w holu budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu czynna była wystawa poświęcona historii komunikacji tramwajowej w tym mieście, a okazją do jej prezentacji było 750-lecie miasta.

16 kwietnia nasz Klub został wreszcie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000201641.

Zebranie majowe upłynęło na ustalaniu ostatnich spraw organizacyjnych przed planowaną na 29 maja imprezą ogólnodostępną - z okazji 750-lecia Bytomia na ulice miasta wyjechał historyczny skład N+4ND1. Zapoznaliśmy się także ze specyfiką organizacji komunikacji zbiorowej na Ukrainie dzięki relacji kolegów, którzy wybrali się tam z wizytą. Omówiliśmy też dość kuriozalną korespondencję jaka trafiła do redakcji Wojewódzkiego Portalu Komunikacyjnego - grupa firm autobusowych z północnej części regionu protestowała w niej przeciwko publikowaniu w internecie spisu taboru autobusowego jakim dysponują uważając to za działanie na szkodę ich firm. Sprawą zainteresowała się również Gazeta Wyborcza na łamach której zamieszczono nawet wypowiedź prokuratora okręgowego z Tarnowskich Gór, który podzielił zdanie redakcji Portalu o bezzasadności roszczeń przewoźników.

Powróciła sprawa klubowych ikarusów. Nowe miejsce garażowania uzgodniono z PKM Gliwice - 22 maja autobusy przyjechały na teren gliwickiej zajezdni autobusowej.

Dość nieoczekiwany przebieg miało Walne Zgromadzenie Członków zwołane na 15 czerwca. Rezygnację ze swoich funkcji złożyli Przewodniczący - kol. Adam Molecki, II Zastępca - kol. Dariusz Niechciał, a także członek Komisji Rewizyjnej - kol. Bartosz Mazur. Po długiej dyskusji zarządzone zostało głosowanie nad kandydatami, którzy zostali zgłoszeni do objęcia zwolnionych funkcji. Nowym Przewodniczącym Zarządu został kol. Jakub Jackiewicz (dotychczasowy I Zastępca), jego zastępcami - kol. Adrian Pander i kol. Marcin Bul, a do Komisji Rewizyjnej wybrano kol. Wojciecha Liberdę. Walne Zgromadzenie zdecydowało ponadto, że Klub będzie wydawcą Wojewódzkiego Portalu Komunikacyjnego, jako tytułu prasowego.

10 lipca spotkaliśmy się, wraz z miłośnikami z całego kraju, aby świętować 30 rocznicę wprowadzenia do eksploatacji w GOP-ie autobusów Ikarus 260. Przejazd będzińskim autobusem 1331 po różnych ciekawych trasach obfitował w atrakcje, odwiedziliśmy m.in. teren dawnego Zakładu Napraw Autobusów w Mikołowie.

Od 22 do 24 lipca, przez trzy kolejne dni, gościliśmy kolegów i koleżanki z Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych z Poznania, którzy podziwiali górnośląsko-dąbrowską sieć tramwajową. Przy pomocy składu N+4ND1 oraz wagonu 102Na objechaliśmy prawie całą sieć tramwajową.

Koniec sierpnia to tradycyjnie impreza Wielotrakcyjni Pasjonaci Komunikacji. Piąta edycja tego rajdu zawiodła nas do Siewierza, Żor, Gliwic i Zabrza (nocą), Mysłowic oraz okolic Dąbrowy Górniczej. Jak zwykle atrakcji nie brakowało.

4 września mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji skupiających miłośników i pasjonatów komunikacji miejskiej na ogólnopolskim zjeździe. Obradom towarzyszył grill oraz przejeżdżka "enką" po górnośląskich torach.

110 lat tramwajów na Górnym Śląsku, 75 lat komunalnej komunikacji autobusowej oraz 30 lat Ikarusów 260 stały się okazją do zorganizowania dnia otwartego zajezdni autobusowo-tramwajowej w Gliwicach, który odbył się 25 września. Obie części zajezdni otworzyły swoje podwoje dla złaknionych wrażeń odwiedzających, każdy chętny mógł zaglądać we wszystkie zakamarki. Uczestników imprezy dowoziły dwie linie jubileuszowe - tramwajowa (obsługiwana N-kami) oraz autobusowa (obsługiwana Ikarusem 260).

Wraz z końcem roku Klub stanął przed kolejnym problemem. Budynek w którym zlokalizowana jest Izba Tradycji, gdzie gromadzone są zbiory pamiątek, został przeznaczony do likwidacji - stało się więc konieczne przeniesienie Izby w nową lokalizację. Wstępnie ustalono, że nowy lokal mógłby się znajdować na terenie zajezdni Zawodzie, gdzie istnieją ku temu warunki.

18 grudnia odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie. Formalnie zatwierdzone zostały zmiany władz, praktycznie funkcjonujące już od czerwca. Podjęto również uchwałę o nadaniu tytułu członka honorowego panu Bogumiłowi Bochenkowi, kierownikowi Działu Ruchu Tramwajów Śląskich S.A. - za zasługi i pomoc dla funkcjonowania środowiska miłośniczego.

Po roku przerwy powróciliśmy do sylwestra na szynach, kremowo-czerwona stodwójka-piaskarka z błyskającym "kogutem" zdobywała zagłębiowskie szlaki.


Dzieje Klubu w roku:
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
© 1999-2024 Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym − Wszystkie prawa zastrzeżone.